บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 61
เมื่อวาน 150
ทั้งหมด 70,865
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 67
เมื่อวาน 190
ทั้งหมด 117,225
สายชั้นประถมปีที่ ๑
นางโสพิศสุดา  นามพิสัย 
ครู คศ.๓
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
น.ส.ญาณิชศา  บุรีรัตนเวชา
ครู คศ.๒ 
  ครูประจำชั้น ป.๑/๑  
นางสุปีภา จีนทองคำ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๑/๒
น.ส.นุชนันท์  ใจเบา 
ครูผู้ช่วย 
ครูประจำชั้นป. ๑/๓
นางธนภรณ์  แสงพนัสธาดา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๑/๔
นางโสพิศสุดา  นามพิสัย 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๑/๕
น.ส.เสาวลักษณ์  นันทะเสน
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๑/๖
น.ส.จารีย์  วงค์อุคะ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๑/๗
นายธนวัฑฒ์  วัฒนศิลป์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.จุไรวรรณ บุบผามาลา
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นางนภวรรณ  จิตร์ภักดี
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๑/๘
นายสมชาย น้อยคำ
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ  
 น.ส.ตุ๊กตา เนรมิตรครบุรี 
 ครูผู้ช่วย
  ครูพิเศษ
น.ส.สาธิตา เถาทอง
ครูผู้ช่วย
  ครูประจำชั้นป. ๑/๙  
น.ส.สุดารัตน์  รามสูตร
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ 
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×