บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 77
เมื่อวาน 150
ทั้งหมด 70,881
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 88
เมื่อวาน 190
ทั้งหมด 117,246

#ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน ฯ
      จากการที่โรงเรียนฯได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาผ่านทาง ออนไลน์ เวลา 22.06 น. ผ่านสำนักงานประสานงานกลาง 

      เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 

      ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งให้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 122 โรงเรียน ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ และดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

      ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอให้นักเรียนมาเรียนตามปกติในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป้นต้นไป โดยนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
(พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นักเรียนแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน เนื่องจากมีกิจกรรมวันไหว้ครู)


นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×