บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 36
เมื่อวาน 150
ทั้งหมด 70,840
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 42
เมื่อวาน 190
ทั้งหมด 117,200
ผู้บริหาร
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางธชินาพร  วงศ์พรเพ็ญภาพ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
น.ส.พัทธนันท์  ทองบุราณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายณัฐชานนท์  นิลกลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×